среда, 17 июня 2015 г.

Про домашні завдання

Однією з основних завдань нашої держави підвищення добробуту народу, всесвітнє поліпшення умов життя і на цій основі всебічний і гармонійний розвиток людей. У вирішенні цього завдання незмірно зростає роль і практичне значення фізичної культури і спорту як важливого чинника суспільного життя, гармонійного виховання нової людини. Ряди прихильників фізичної культури ростуть у нашій країні з кожним роком. І ті, хто на власному досвіді відчув користь від занять фізичними вправами, намагаються долучити до них своїх близьких, особливо дітей та підлітків.
У зв'язку з цим у шкільній системі педагогічного впливу на учнів зараз виняткове місце займає правильно організований процес фізичного виховання. У період підвищених розумових і емоційних навантажень учнів цілеспрямована організація фізичного виховання в школі набуває особливого значення. Формування людини починається з самого раннього віку. Тут закладається фундамент його всебічного, а значить, і фізичного розвитку.
Не можна подолати навислу над підлітком небезпека гіподинамії. Тому одним із актуальних завдань, що стоять перед вчителем фізичної культури, є забезпечення за підтримки всього педагогічного колективу та громадського активу хлопців масовості занять учнів у позаурочний час. Потрібні пошуки в першу чергу різних ефективних і доступних шляхів, сприяють активізації роботи з підвищення фізичної підготовленості, рухової активності і зміцнення здоров'я дітей шкільного віку.
Дуже актуальною є і завдання значного підвищення якості уроків фізичної культури, без успішного вирішення якої неможливо уявити собі інших можливостей подальшого вдосконалення всієї загальношкільної системи фізичного виховання.
Важливим положенням, що визначає майстерність і результати роботи сучасного вчителя фізкультури, є здатність діяти, міцно спираючись на положення дидактики, досягнення психолого-педагогічної та спортивної науки, теорії виховання. Ця робота повинна вестися обов'язково з урахуванням конкретних умов, індивідуальних можливостей учнів та самих викладачів, а також місцевих кліматичних, географічних, історико-етнічних, національних особливостей і традицій.
Це завдання дуже - актуальна, тому що на даному етапі вона повинна сприяти раціональної орієнтації вчителя на становлення та формування у школярів стійкого інтересу до фізичної культури, як на уроці, так і в позаурочний час.
Серед інших актуальних завдань, що вимагають подальшого, у тому числі й науково-методичного, вдосконалення, особливу важливість набуває формування у школярів навичок та вмінь самостійно займатися фізичними вправами.
Здоров'я молодого покоління - багатство країни. У зв'язку з цим фізична культура і спорт в найближчі роки повинні отримати серед школярів воістину величезний розмах, служити живильним джерелом бадьорості і здоров'я.